Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả ký kết Kế hoạch phối hợp công tác với Công an TP Cẩm Phả.
Bài viết: Minh Nguyệt11/05/2018 10:00 AM

Ngày 8/5/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) và Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) tổ chức  ký kết Kế hoạch phối hợp công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020.

Lãnh đạo Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả và Lãnh đạo Công an TP Cẩm Phả ký kết Kế hoạch phối hợp

Tại chương trình ký kết, đại diện Công an TP Cẩm Phả và đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả cùng đánh giá cao vai trò và hiệu quả mối quan hệ phối kết hợp chặt chẽ của hai lực lượng trong thời gian qua.

Đại diện hai bên đồng thời khẳng định: Để công tác phối hợp hoạt động ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, có định hướng, đạt hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của hai bên trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm cần thiết phải xây dựng và ký kết Kế hoạch phối hợp.

Theo đó, Công an TP Cẩm Phả và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã thống nhất ký kết Kế hoạch phối hợp, trong đó trọng tâm tập trung: Phối hợp nắm tình hình an ninh, trật tự, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật. Phối hợp trong đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng; chống tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường và tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường. Phối hợp điều tra, xử lý tội phạm, cưỡng chế hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình ký kết, đồng chí Nguyễn Hải Khiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cẩm Phả đánh giá cao hiệu quả hoạt động của công tác phối kết hợp giữa Công an TP Cẩm Phả và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hải Khiên cũng nhấn mạnh: Tình hình hoạt động của các loại tội phạm luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, khó lường với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP Cẩm Phả, các lực lượng cần tăng cường hợp nữa công tác phối kết hợp nhằm nâng cao sức mạnh đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Trong đó, tập trung lực lượng trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đổi mới nhận thức nhận thức, tư duy trong công tác nắm tình hình, dự báo, phân tích diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND Thành phố các phương án, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả trong từng thời điểm, giai đoạn. Huy động sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của các ban, ngành, lực lượng, các thành viên trong BCĐ 389 Thành phố thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố các biện pháp đẩy mạnh công tác truyên tuyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; thường xuyên thông báo các âm mưu, thủ đoạn mới cho nhân dân để nâng cao cảnh giác và tham gia tố cáo, tố giác các hành vi phạm tội.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu hai lực lượng phải bám sát các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Thành phố, tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực như hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường. Thường xuyên phối hợp giải quyết tốt các yêu cầu trong công tác hoạt động nghiệp vụ cơ bản, các hoạt động điều tra xử lý tội phạm, điều tra, mở rộng vụ án, hoạt động nghiệp vụ Hải quan…

Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao hiệu quả phương pháp phối hợp, nhất là trong công tác tổ chức giao ban định kỳ, trao đổi, cung cấp và xử lý thông tin và phối hợp xử lý các hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật...

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Công an TP Cẩm Phả và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý chặt chẽ trong công tác phối kết hợp giữa 02 lực lượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và mối quan hệ phối kết hợp công tác trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2018 và giai đoạn 2018-2020.