Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng.
Bài viết: Thái Hà9/05/2018 5:00 PM

Ngày 08/5/2018, tại Hội trường Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng do đồng chí Bùi Văn Khắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh trực tiếp trình bày.

Hội nghị thu hút hơn 100 cán bộ, đảng viên từ các đơn vị cơ sở (gồm Ban Chấp hành các chi, đảng bộ các cấp, Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, cơ quan UBKT Đảng ủy và toàn bộ đảng viên và các chi đảng bộ khối trụ sở Cục Hải quan tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nằm trong Chương trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Theo đó, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh biên soạn bài giảng và trình chiếu tại Hội nghị, với nội dung tập trung không chỉ bao gồm việc quán triệt, chỉ đạo triển khai các chủ trương, Nghị quyết mới của Trung ương, Tỉnh ủy trong năm 2018, mà còn đặc biệt chú trọng vào những nội dung mà Đảng ủy Cục đã cụ thể hóa vào nhiệm vụ của Đảng bộ, từng chi đảng bộ cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nắm vững, hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, định hướng này.

Với sự truyền đạt trực tiếp của người đứng đầu Đảng bộ, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị đã tiếp thu đầy đủ và nắm vững được quan điểm chỉ đạo, định hướng và các nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 09-NQ/TU, số 10-NQ/TU, số 11-NQ/TU, số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, cũng như các Nghị quyết, Chương trình hành động do Đảng ủy Cục xây dựng, ban hành như Chương trình hành động nâng cao tính tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo các cấp; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống phiền hà, tiêu cực và tham nhũng, lãng phí tại Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên...

Trên cơ sở định hướng này, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh xác định bám sát chỉ đạo định hướng của Trung ương, Bộ, Ngành, Tỉnh, toàn thể Đảng bộ đoàn kết, tập trung đổi mới, phát huy sáng tạo, tiếp tục phương châm “Kiến tạo phát triển - Chủ động sáng tạo - Sâu sát thực tiễn” và tinh thần “Bốn bám, Bốn đồng hành” gắn với chủ đề thi đua năm 2018 “Kỷ cương, Liêm chính, Chủ động, Quyết liệt”, tiếp tục phát huy tốt những kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018./.