Đào tạo “Kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp”
Bài viết: Châu Giang6/03/2018 4:00 PM

Thực hiện Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2018 của Tổng cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam dự kiến mở lớp đào tạo “Kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp” cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, đăng ký theo địa chỉ:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Số 5 Trần Quốc Nghiễn, P.Hòn Gai, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hoặc liên hệ trực tiếp:

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

ĐT: 0903 201 568

* Đào tạo kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp là một trong những hoạt động thực hiện Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2018 (Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 146/QĐ-TCHQ ngày 22/01/2018) của Tổng cục Hải quan.

Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan được xây dựng với mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động đối tác Hải quan – Doanh nghiệp; nâng cao năng lực hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan hải quan. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời nắm vững chính sách pháp luật của nhà nước, hiểu rõ các văn bản pháp luật hải quan để tự giác tuân thủ pháp luật.