Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh.
Bài viết: Châu Giang - 6/03/2018 4:00 PM

Ngày 5/3/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 172/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh có tổng diện tích 7.500m2; địa chỉ: xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng XK, NK được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Quyết định số 172/QĐ-HQQN của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ký.

Bài viết: Châu Giang
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com