Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh.
Bài viết: Châu Giang6/01/2018 11:00 AM

Ngày 5/1/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 15/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh, Việt Nam.

Địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh, Việt Nam (MST: 221022000111) có diện tích 2.400 m2, tại địa chỉ: Tổ 171, P. Mông Dương, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về Hải quan của Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả. Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng XK, NK được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Quyết định số 15/QĐ-HQQN ngày 5/1/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký.