Quản lý rủi ro nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ của DN
Bài viết: Xuân Hương6/12/2017 4:00 PM

Ngày 6/12/2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo về quản lý rủi ro để nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ của doanh nghiệp. Hội thảo thu hút sự tham gia của 24 doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động XNK qua địa bàn Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – Phó trưởng phòng QLRR, Tổ trưởng Tổ hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức với mục đích giới thiệu tới DN về quản lý rủi ro; quản lý, đánh giá tuân thủ DN và hoạt động của Tổ hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ của DN; hình thành cơ chế hợp tác cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro giữa cơ quan Hải quan và DN.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – Phó trưởng phòng Quản lý rủi ro, Tổ trưởng Tổ hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu tới các DN các nội dung về quản lý rủi ro nói chung và quản lý, đánh giá tuân thủ DN nói riêng; giới thiệu về hoạt động của Tổ hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Hội thảo dành nhiều thời gian để cơ quan Hải quan và DN cùng thảo luận về các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ; thảo luận về các thông tin Hải quan sẽ cung cấp, cảnh báo để hỗ trợ, hướng dẫn DN nâng cao năng lực tuân thủ; về các thông tin DN cung cấp cho cơ quan Hải quan phục vụ đánh giá tuân thủ.

Đại diện 24 DN tham gia Hội thảo đều bày tỏ mong muốn tham gia chương trình hỗ trợ tuân thủ của cơ quan Hải quan. Nhiều DN cũng cởi mở chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc về việc phân luồng tờ khai đối với mặt hàng phế phẩm, phế liệu (đầu cá, ruột cá…) mở tờ khai theo loại hình A42; về việc phân luồng đối với mặt hàng đất hiếm XK;…

Tại Hội thảo, Hải quan và DN đã thống nhất thông qua và ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác cung cấp thông tin giữa cơ quan Hải quan và DN.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo

Lợi ích của doanh nghiệp tuân thủ

Tuân thủ và tự nguyện tuân thủ pháp luật, doanh nghiệp có thể tiếp cận và đạt được một số lợi ích:

- Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc đánh giá tuân thủ pháp luật hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật. Nội dung này được quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Được giảm tỷ lệ, mức độ và hình thức kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Nội dung này được quy định tại Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo đó, cơ quan hải quan và doanh nghiệp sẽ “giám sát” tỷ lệ kiểm tra (phân luồng) tờ khai hải quan của doanh nghiệp, bảo đảm tỷ lệ kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa không vượt quá một mức độ nhất định.

- Được giảm tỷ lệ/tần suất lựa chọn kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp. Nội dung này được quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật hải quan. Theo đó, đối với các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, cơ quan hải quan sẽ lựa chọn không quá 5% tổng số doanh nghiệp để áp dụng kiểm tra theo kế hoạch hàng năm tại trụ sở doanh nghiệp. Mặt khác, việc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp sẽ được tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ và nâng cao năng lực thực hiện các thủ tục hải quan của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp tuân thủ có thể là đối tượng được lựa chọn để tham gia các chương trình ưu đãi, khuyến khích tự nguyện tuân thủ của cơ quan hải quan.

* Thông tin liên hệ:

Tổ Hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan

- Địa chỉ: Số 5, đường Trần Quốc Nghiễn, Phường Hồng Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh

- Email: tokhuyenkhichtuanthu.hqqn@gmail.com