Thông báo Doanh nghiệp nợ thuế
Hải quan CK cảng Hòn Gai26/10/2017 2:00 PM

Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Xuân Bình (MST:2700791537, địa chỉ: Đội 6, thôn Khả Lương, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); nợ tiền thuế XK là 80.088.154 đồng (Tám mươi triệu, không trăm tám mươi tám nghìn, một trăm năm mươi tư đồng).

Đây là số tiền ấn định thuế còn phải nộp thuộc tờ khai XK số 300614611865/B11 ngày 18/11/2015; mặt hàng XK là đá vôi dạng viên dùng để luyện kim, thu được từ quá trình nghiền và sàng tuyển đá vôi.

Đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Xuân Bình nộp đủ số tiền thuế nêu trên vào Tài khoản số 7111 (mã cơ quan thu: 2995019) của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo mà Doanh nghiệp chưa nộp đủ số tiền nợ thuế trên, Chi cục HQCK cảng Hòn Gai sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu đòi nợ thuế theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại: 02033.624.368; fax: 02033.624.368.