Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 – tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế
Bài viết: Xuân Hương - 30/08/2017 2:00 PM

Hải quan Quảng Ninh đang cùng với ngành Hải quan gấp rút triển khai đề án “Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7”. Đề án góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế nộp tiền mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán tiền mặt, thông tin nộp tiền thuế được thanh khoản kịp thời, chính xác, giảm thời gian nộp thuế. Từ đó, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hải quan Quảng Ninh đang cùng với ngành Hải quan tích cực triển khai Đề án "Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7"

Dự kiến trước ngày 30/9/2017, Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan, xây dựng các chức năng người nộp thuế cập nhật các thông tin về chữ ký số sử dụng nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử hải quan; Xây dựng quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu. Từ tháng 9/2017, Tổng cục Hải quan sẽ ký bổ sung thỏa thuận hợp tác với các Ngân hàng thương mại.

Trong thời gian từ ngày 1/10 đến 15/10/2017, sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu. Từ ngày 3/10 đến 10/10/2017, Tổng cục Hải quan sẽ chủ trì tổ chức các hội nghị tập huấn tại 3 miền Bắc - Trung - Nam cho các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ ngân hàng phối hợp thu và cán bộ hải quan.

Bắt đầu từ tháng 11/2017, toàn ngành Hải quan sẽ thực hiện thí điểm trao đổi thông tin và triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc chương trình nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong tuần (24/7)

Đề án “Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7” là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua Ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Đề án “Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7” được xây dựng và triển khai trong bối cảnh mặc dù tỷ lệ thanh toán, nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước hiện nay chiếm tỷ lệ cao trong tổng số tiền thuế XNK nộp vào NSNN nhưng chưa hỗ trợ cho người nộp thuế chuyển tiền ngoài giờ giao dịch, các đơn vị hải quan còn phải bố trí nhân lực để phục vụ thu tiền mặt.

Bên cạnh đó, nhiều giao dịch ngân hàng không truy vấn được thông tin hoặc truy vấn được thông tin không phù hợp với khai báo của DN nên không thực hiện thanh toán điện tử qua Cổng thanh toán điện tử hải quan. Chủ yếu do DN khai báo không phù hợp với thông tin nộp tiền do Cổng thanh toán điện tử hải quan cung cấp nhưng ngân hàng không được phép sửa lại nếu người nộp thuế không chấp thuận, dẫn đến thông tin sai, lệch hoặc không chuyển tiền thanh toán điện tử cho người nộp thuế, ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa, chưa đáp ứng được tốc độ thông quan của hệ thống VNACCS.

Đề án được xây dựng với kỳ vọng tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế nộp tiền mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán tiền mặt, đồng thời để thông tin nộp tiền thuế được thanh khoản kịp thời, chính xác, giảm thời gian nộp thuế. Từ đó, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đề án được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan trong năm 2017 để hỗ trợ doanh nghiệp nộp tiền trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử hải quan (24/7).

* Mục tiêu của Đề án:

1. Đối với người nộp thuế:

- Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các DN, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế

- Chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện

- Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm của các cơ quan thu như: Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, Hải quan

- Tránh sai sót các chỉ tiêu thông tin trong việc lập giấy nộp tiền vào NSNN, thống nhất với dữ liệu gốc của cơ quan hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hóa ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ Ngân hàng phối hợp thu.

2. Đối với cơ quan quản lý:

- Tiết kiệm nhân lực, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế.

- Đảm bảo trừ nợ chính xác khoản nợ thuế kịp thời ngay sau khi DN nộp thuees, chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm DN sau khi đã nộp thuế.

- Hạn chế tối đa phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền còn sai sót thông tin.

- Tăng mức độ hài lòng của cộng đồng DN, các nhà đầu tư quốc tế.

3. Đối với ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan:

- Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các khách hàng

- Thu hút thêm khách hàng tiềm năng

- Hạn chế các chứng từ nộp tiền sai sót thông tin cần phải tra soát.

Bài viết: Xuân Hương
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com