96% số thuế thu qua Ngân hàng thương mại.
Bài viết: Xuân Hương - Văn phòng Cục.4/10/2016 10:00 AM

Trong Quý III/2016, Hải quan Quảng Ninh phối hợp với các ngân hàng thương mại thu 2.585 tỷ đồng ngân sách nhà nước, đạt tỷ lệ 96% tổng số thu ngân sách.

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Quảng Ninh.

Việc triển khai thực hiện dự án Phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại tại Cục Hải quan Quảng Ninh đang mang lại những kết quả tích cực.

Nếu như trong quý III (từ ngày 16/6/2016 đến hết ngày 15/9/2016), tổng số thu ngân sách nhà nước do Hải quan Quảng Ninh thực hiện là 2.690,2 tỷ đồng thì số thu qua cổng thanh toán điện tử đạt 2.585 tỷ đồng.

Số liệu từ Phòng Thuế XNK, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng cho hay, lũy kế đến hết ngày 15/9/2016, Cục Hải quan tỉnh đã thu nộp NSNN được 9.486,4 tỷ đồng, đạt 79,1% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (12.000 tỷ đồng), đạt 72,4% so với số giao phấn đấu TCHQ giao (13.100 tỷ đồng). Trong đó, với 7.682 tờ khai thanh toán qua cổng thanh toán điện tử, tương ứng số thu thuế nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử đạt 9.107 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 96% tổng số thu thuế XNK do Hải quan Quảng Ninh thực hiện.

Thu thuế bằng phương thức điện tử mang lại những tiện ích cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp, đã và đang nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Tới nay, đã có tới 30 ngân hàng thương mại để doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện nộp thuế.