Hội thảo thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia.
Bài và ảnh: Tuấn Dũng - Cộng tác viên.16/05/2015 2:00 PM

Ngày 15/5/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia nhằm triển khai thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TF) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Quang cảnh Hội thảo.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Hợp tác Hỗ trợ kỹ thuật về Hải quan giữa Tổng cục Hải quan và Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIG) nhằm hỗ trợ Hải quan Việt Nam và các Bộ ngành có liên quan trong việc thực hiện Hiệp định TF của WTO.

Trong rất nhiều hoạt động để thúc đẩy triển khai thực hiện Hiệp định, một nột dung rất quan trọng đang được các nước thành viên quan tâm đó là việc thành lập Ủy ban tạo thuận lợi thương mại Quốc gia (UBTTLTMQG ) hoặc cơ chế tương đương để điều phối trong nước và ngoài nước nhằm tạo tiền đề cho việc thực hiện Hiệp định sau này. Đây cũng là một trong những hoạt động tích cực chuẩn bị cho việc Hiệp định TF có hiệu lực.

Hội thảo lần này sẽ đề cập đến nghĩa vụ của Việt Nam cũng như sự cần thiết của việc thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia hoặc cơ chế tương đương theo Điều 23.2 của Hiệp định TF.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Hải quan; ông Peter Faust, Chuyên gia quốc tế về Tạo thuận lợi Thương mại Dự án GIG; đại diện các bộ, ngành liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện doanh nghiệp và các hiệp hội.

Tại hội thảo, các đại biểu được các chuyên gia trong nước và quốc tế giới thiệu về sự cần thiết thành lập UBTTLTM QG và vai trò của ủy ban; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về về mô hình UBTTLTMQG tại một số quốc gia và khả năng thành lập UBTTLTMQG tại Việt Nam (dự kiến mô hình, phạm vi, yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, thành viên, cơ quan điều phối, v.v...). Ngoài ra các đại biểu cũng thảo luận về vai trò và sự tham gia của khu vực tư nhân vào UBTTLTMQG; cam kết và quyết tâm chính trị của Chính phủ và kế hoạch hành động thiết lập ủy ban này.

Hiệp định TF được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 tại Bali – Indonexia ngày 6/12/2013 sau 10 năm đàm phán. WTO cùng với các tổ chức phát triển đã lên lộ trình hỗ trợ cho các nước thành viên sớm triển khai thực hiện Hiệp định.

Theo Điều 23.2 của Hiệp định TF: Mỗi thành viên phải thành lập và/hoặc duy trì một Ủy ban quốc gia về tạo thuận lợi thương mại hoặc chỉ định một cơ chế sẵn có để tạo thuận lợi cho điều hành phối hợp trong nước và thực hiện các quy định của Hiệp định này.