22/03/2019 5:00 PM
Ngày 21/3/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 571/QĐ-TCHQ về việc công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty CP TMDV Quốc tế Bắc Luân.
Xuân Hương13/03/2019 10:00 AM
Theo kế hoạch, ngày 15/3/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức "Hội nghị xúc tiến hoạt động XNK hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái".
Xuân Hương28/02/2019 10:00 AM
Ngày 26/02/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 154/QĐ-HQQN công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Khải Hoàn Quảng Ninh (MST: 5701478509).
Xuân Hương28/02/2019 10:00 AM
Ngày 26/02/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 153/QĐ-HQQN về việc Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Tam Dương Việt Nam.
Châu Giang28/02/2019 10:00 AM
Ngày 26/02/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 152/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Vật liệu nhãn mác Tử Dương (Việt Nam).
Châu Giang4/02/2019 4:00 PM
Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 28/01/2019, 02 thủ tục hành chính của Bộ Công an được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.
24/11/2018 4:00 PM
Chi cục HQCK Hoành Mô thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
15/11/2018 9:00 AM
Chi cục HQCK Móng Cái (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Xuân Hương14/11/2018 3:00 PM
Ngày 13/11/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1341/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chân công trình của Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Việt Nam.
2/11/2018 4:00 PM
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giải đáp vướng mắc tại diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp năm 2018.