Bài viết: Tuấn Dũng18/12/2017 2:00 PM
Ngày 12/12/2017, thêm 6 ngân hàng ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hải quan để thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; gồm: Sacombank, Mizuho Bank LTD, SCB, VPBank, HDBank, LienvietpostBank.
Bài viết: Duy Lâm18/05/2017 3:00 PM
Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình triển khai phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng thương mại có một số trường hợp ngân hàng sau khi thu tiền của người nộp thuế nhưng không truyền kịp thời thông tin nộp tiền qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.
Bài viết: Duy Lâm6/01/2017 11:00 AM
Theo công bổ của Tổng cục Hải quan, tính đến thời điểm này trên cả nước có 31 ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với ngành Hải quan.
Bài viết: Châu Giang - Cộng tác viên.25/11/2016 10:00 AM
Ngày 15/11/2016, Tổng cục Hải quan và Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam ký Thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước.
Bài viết: Xuân Hương - Văn phòng Cục.4/10/2016 10:00 AM
Trong Quý III/2016, Hải quan Quảng Ninh phối hợp với các ngân hàng thương mại thu 2.585 tỷ đồng ngân sách nhà nước, đạt tỷ lệ 96% tổng số thu ngân sách.
Bài viết: Vân Anh - Phòng TXNK.26/09/2016 11:00 AM
Để công tác phối hợp thu NSNN qua Ngân hàng thương mại được thuận lợi, Cục Hải quan Quảng Ninh cung cấp danh sách cán bộ, công chức đầu mối tham gia công tác phối hợp thu qua ngân hàng thương mại.
Bài viết: Vân Anh - Phòng TXNK.26/09/2016 11:00 AM
Nộp thuế bằng phương thức điện tử qua ngân hàng thương mại giúp giảm thời gian thông quan, thời gian nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hiện đại hóa thu nộp NSNN.
Bài viết: Xuân Hương - Văn phòng Cục.15/09/2016 5:00 PM
Lũy kế từ ngày 1/1- 25/8/2016, tại Cục Hải quan Quảng Ninh, số lượng tờ khai thanh toán qua cổng thanh toán điện tử là 7.171 tờ khai; tương ứng số thu thuế nộp NSNN đạt 8.429 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 98% tổng số thu thuế XNK.
Bài viết: Châu Giang - Cộng tác viên.15/09/2016 9:00 AM
Tính đến ngày 5/9/2016, đã có 30 Ngân hàng thương mại ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan.
Bài và ảnh: Vân Anh - P.TXNK.10/08/2016 9:00 AM
Tiếp theo công văn số 331/TCHQ-TXNK ngày 12/01/2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 7042/TCHQ-TXNK ngày 26/7/2016 về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.