Châu Giang28/09/2019 3:00 PM
​Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay, đã có 40 ngân hàng thương mại phối hợp thu với cơ quan hải quan.
Lại Thị Hồng Hoa 16/04/2019 9:00 AM
Trong quá trình thực hiện nộp thuế qua Ngân hàng phối hợp thu và nộp thuế điện tử 24/7, một số doanh nghiệp làm thủ tục tại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát sinh vướng mắc.
Lại Thị Hồng Hoa 16/04/2019 8:00 AM
Sau hơn 10 ngày triển khai thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, 100% các doanh nghiệp làm thủ tục tại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nộp các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng chuyển khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại. 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh5/04/2019 11:00 AM
Danh sách các đơn vị Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản chuyên thu
Châu Giang28/03/2019 4:00 PM
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi nộp thuế điện tử, ngày 27/3/2019, Tổng cục Hải quan có văn bản gửi các ngân hàng thương mại cổ phần phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, thống nhất về việc xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai phối hợp thu.
Bài viết: Tuấn Dũng18/12/2017 2:00 PM
Ngày 12/12/2017, thêm 6 ngân hàng ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hải quan để thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; gồm: Sacombank, Mizuho Bank LTD, SCB, VPBank, HDBank, LienvietpostBank.
Bài viết: Duy Lâm18/05/2017 3:00 PM
Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình triển khai phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng thương mại có một số trường hợp ngân hàng sau khi thu tiền của người nộp thuế nhưng không truyền kịp thời thông tin nộp tiền qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.
Bài viết: Duy Lâm6/01/2017 11:00 AM
Theo công bổ của Tổng cục Hải quan, tính đến thời điểm này trên cả nước có 31 ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với ngành Hải quan.
Bài viết: Châu Giang - Cộng tác viên.25/11/2016 10:00 AM
Ngày 15/11/2016, Tổng cục Hải quan và Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam ký Thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước.
Bài viết: Xuân Hương - Văn phòng Cục.4/10/2016 10:00 AM
Trong Quý III/2016, Hải quan Quảng Ninh phối hợp với các ngân hàng thương mại thu 2.585 tỷ đồng ngân sách nhà nước, đạt tỷ lệ 96% tổng số thu ngân sách.