Ngọc Linh13/06/2019 6:00 PM
​Từ cam kết tới hành động đột phá của Hải quan Móng Cái
12/06/2019 9:00 PM
Theo kế hoạch, ngày 18/6/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp với nhiệm vụ phát triển hoạt động XNK  hàng hóa qua cảng biển tỉnh Quảng Ninh.
Nguyễn Thị Hòa12/05/2019 3:00 PM
Ngày 10/5/2019, tại thành phố Móng Cái, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Móng Cái tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp.
Thanh Hà12/05/2019 3:00 PM
Tổng cục Hải quan đang tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định chi tiết TTHQ, kiểm tra, giám sát hải quan; TXNK, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK).
Bùi Thị Hằng6/05/2019 5:00 PM
Sau một năm triển khai thực hiện, Đề án Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý Hải quan tập trung tại Chi cục HQCK Móng Cái được ghi nhận là điểm sáng nổi bật về cải cách hành chính, đồng hành cùng Doanh nghiệp trong toàn Cục Hải quan Quảng Ninh, thể hiện tinh thần kiến tạo, phục vụ và tư duy đổi mới của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan, đồng hành vì sự phát triển của Doanh nghiệp.

Ngô Minh Đức3/05/2019 11:00 AM
Trong những năm qua, Chi cục HQCK Móng Cái không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, thu hút doanh nghiệp tham gia làm thủ tục qua địa bàn; thiết thực góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng thu ngân sách nhà nước.
Minh Nguyệt1/05/2019 4:00 PM
Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019. Theo đó, tại điều 10 của Nghị quyết Chính phủ thống nhất chỉ đạo: "Than cốc, dầu tái sinh không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo Luật thuế bảo vệ môi trường; số tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với than cốc, dầu tái sinh (nếu có) kể từ thời điểm Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành được xác định là số tiền thuế nộp thừa và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế theo đề nghị của Bộ Tài chính".
Hồ Hà25/04/2019 11:00 AM
Qua gần 03 tháng triển khai Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin của Ngành hải quan, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã rà soát, phân loại đối với 487 doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan phân bổ, giao chỉ tiêu để gửi phiếu hợp tác, cung cấp thông tin tới các doanh nghiệp.
Nguyễn Trung18/04/2019 9:00 AM
Phòng Thuế XNK đang theo dõi và thực hiện kiểm tra việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế của 70 dự án đầu tư theo các danh mục đã được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xác nhận từ năm 2006 đến nay.

Tuấn Hương17/04/2019 9:00 AM
Sáng 12/4/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hải quan tại Cảng khách quốc tế Hòn Gai.