Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
0Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật
19/06/2018 9:54 AM
Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm triển khai có đồng bộ, hiệu quả và sớm đưa các chính sách, giải pháp quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào cuộc sống.
Bài viết: Ngô Thị Cẩm Linh - 18/06/2018 8:33 AM
Quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là một trong những nội dung có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý.
13/06/2018 11:22 AM
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và xác định, lựa chọn doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch triển khai mở rộng Hệ thống Quản lý Hải quan tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Bài viết: Ngô Thị Cẩm Linh - 11/06/2018 11:16 AM
Nguyên tắc khai hải quan quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.
11/06/2018 10:51 AM
Cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động đối tác Hải quan – Doanh nghiệp; nâng cao năng lực hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan hải quan; hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời nắm vững chính sách pháp luật hướng tới tự giác tuân thủ… là những hoạt động đã và đang được Hải quan Quảng Ninh chú trọng triển khai thực hiện, góp phần phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
8/06/2018 11:30 AM
Ngày 7/6/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cảng vụ Quảng Ninh họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy hoạt động XNK hàng hóa, XNC phương tiện vận tải qua cảng biển trên địa bàn tỉnh.
Bài viết: Ngô Thị Cẩm Linh - 7/06/2018 9:11 AM
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018. Một trong những nội dung quan trọng được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư là quy định về hồ sơ hải quan.
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com