Nguyễn Trung18/04/2019 9:00 AM
Phòng Thuế XNK đang theo dõi và thực hiện kiểm tra việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế của 70 dự án đầu tư theo các danh mục đã được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xác nhận từ năm 2006 đến nay.

Tuấn Hương17/04/2019 9:00 AM
Sáng 12/4/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hải quan tại Cảng khách quốc tế Hòn Gai.
Nguyễn Anh Vũ12/04/2019 4:00 PM
Ngày 10/4/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô tổ chức Hội nghị tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp về các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Hoành Mô; hỗ trợ pháp lý về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn và tính chuyên nghiệp, liêm chính của công chức Hải quan.

Châu Giang30/03/2019 4:00 PM
Tổng cục Hải quan hướng dẫn, đối với các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 nhưng được nộp từ ngày 1/7/2016 trở đi thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Các mức tính chậm nộp được áp dụng trước đó đều không còn áp dụng kể từ khi Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2016).
Thu Trang30/03/2019 3:00 PM
Tổng cục Hải quan hướng dẫn các doanh nghiêp trong cách lấy mẫu hàng hóa để gửi xác định trước mã số hàng hóa tại cơ quan Hải quan.

Thu Trang29/03/2019 2:00 PM
Ngày 26/3/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tổ chức đào tạo tập huấn tại chỗ kỹ năng tiếp cận và hỗ trợ doanh nghiệp cho 28 lãnh đạo, công chức tại các Đội, Tổ công tác.

Xuân Hương26/03/2019 4:00 PM
Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc thực hiện báo cáo quyết toán đối với công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất.

Lan Hương25/03/2019 11:00 AM
Trong các ngày từ 22-23/3/2019, Cục Hải quan tỉnh tổ chức tập huấn về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các Hiệp định thương mại tự do cho 50 cán bộ công chức Hải quan và 50 đại diện doanh nghiệp XNK trên địa bàn. Lớp tập huấn do các cán bộ Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) giảng dạy.

Thanh Huyền25/03/2019 9:00 AM
Đại diện Chi cục Kiểm định Hải quan số 5 - Cục Kiểm định Hải quan cho biết, ngày 20/3/2019, đơn vị đã bố trí Trạm kiểm định di động thường trực đặt tại cảng Cái Lân để kịp thời tiếp nhận, xử lý các mẫu, sớm cho ra kết quả kiểm định, góp phần rút ngắn thời gian thông quan/ giải phóng hàng hóa cho doanh nghiệp.

Vũ Quý Hưng20/03/2019 3:00 PM
Ngày 18/03/2019, Chi Cục Hải quan cảng Cái Lân tổ chức Hội nghị tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp quý I/2019 và Sơ kết 08 tháng triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM).