Ngô Thị Cẩm Linh9/10/2019 11:00 AM
Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở chức năng tham mưu và nhiệm vụ thực hiện lĩnh vực này chuyển sang đơn vị mới là Văn phòng theo Quyết định số 2698/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Thu Trang27/09/2019 4:00 PM
​Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các Bộ, ngành để chuẩn bị triển khai mới 61 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia đến cuối năm 2019.
Thu Hiền26/09/2019 3:00 PM
​Với chủ đề "Kỷ cương, Sáng tạo, Đồng tâm, Hiệu quả" tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phương châm hành động «Bốn bám» và «Bốn đồng hành» Cục Hải quan Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác hiện đại hóa trong quí III năm 2019.

Thu Trang22/09/2019 11:00 AM
​Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến tháng 9/2019, VASSCM đã được triển khai tại 30 cục hải quan, trên 76 chi cục hải quan với 243 DN kinh doanh cảng, kho, bãi tham gia.
Thu Hiền11/09/2019 5:00 PM
​Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021.
Thu Trang10/09/2019 4:00 PM
Tổng cục Hải quan bổ sung thêm Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ ngày 10/9/2019.

Xuân Hương - Trịnh Hải8/09/2019 10:00 AM
Cục Hải quan Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo môi trường xuất nhập khẩu (XNK) thông thoáng, thuận lợi thu hút doanh nghiệp (DN), phấn đấu 3 năm liền giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI tỉnh Quảng Ninh khối sở, ban, ngành…
Thu Hiền6/09/2019 3:00 PM
​Ngày 4/9/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 2616/KH-HQQN triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021.

Thu Trang21/07/2019 3:00 PM
Trong thời gian qua, công tác cải cách phát triển, hiện đại hóa Hải quan tại Chi cục HQCK Móng Cái được đẩy mạnh trên tất cả 06 nội dung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp với mục tiêu 4 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí và giảm thiểu tiếp xúc Hải quan - Doanh nghiệp.
Ngô Minh Đức3/05/2019 11:00 AM
Trong những năm qua, Chi cục HQCK Móng Cái không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, thu hút doanh nghiệp tham gia làm thủ tục qua địa bàn; thiết thực góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng thu ngân sách nhà nước.