Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
0Cải cách hành chính Hải quan
Bài viết: Khánh Ninh - 21/06/2018 9:49 AM
Ngày 19/6/2018, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tổ chức triển khai Hệ thống quản lý tự động tại cảng biển – VASSCM. Đồng chí Nguyễn Văn Hường – Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh dự và chỉ đạo công tác triển khai.
21/06/2018 9:34 AM
Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E-customs) đối với 3 thủ tục của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) sắp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Bài viết: Ngô Thị Cẩm Linh - 18/06/2018 8:33 AM
Quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là một trong những nội dung có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý.
Bài viết: Thu Hương - 19/06/2018 9:59 AM
Trong các ngày 11-12/6/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với đoàn khảo sát của Tổng cục Hải quan và 07 đơn vị có liên quan để trao đổi các vấn đề liên quan đến tổ chức, triển khai thực hiện các quy định về quản lý và KTCN đối với hàng hóa XNK tại các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; công tác tổ chức và triển khai thực hiện hoạt động quản lý và KTCN tại địa điểm KTCN tập trung thuộc Chi cục HQ cảng Cái Lân, Chi cục HQCK Móng Cái.
14/06/2018 3:36 PM
Tổng cục Hải quan triển khai lên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến chương trình thực hiện xác minh thông tin và theo dõi trừ lùi tự động lượng tôn màu NK trong hạn ngạch thuế quan.
13/06/2018 11:22 AM
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và xác định, lựa chọn doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch triển khai mở rộng Hệ thống Quản lý Hải quan tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
19/06/2018 9:42 AM
Theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, một trong những chỉ tiêu cần tập trung cải thiện mạnh mẽ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải KTCN; giảm tỷ lệ các lô hàng NK phải KTCN tại giai đoạn thông quan từ 25-27% xuống còn dưới 10%.
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com