Xuân Hương11/10/2019 10:00 AM
​Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề xuất Bộ quản lý chuyên ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm những trường hợp một mặt hàng nhưng do nhiều Bộ, ngành tham gia quản lý.
Ngô Thị Cẩm Linh9/10/2019 11:00 AM
Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở chức năng tham mưu và nhiệm vụ thực hiện lĩnh vực này chuyển sang đơn vị mới là Văn phòng theo Quyết định số 2698/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Thu Trang27/09/2019 4:00 PM
​Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các Bộ, ngành để chuẩn bị triển khai mới 61 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia đến cuối năm 2019.
Thu Hiền26/09/2019 3:00 PM
​Với chủ đề "Kỷ cương, Sáng tạo, Đồng tâm, Hiệu quả" tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phương châm hành động «Bốn bám» và «Bốn đồng hành» Cục Hải quan Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác hiện đại hóa trong quí III năm 2019.

Thu Trang22/09/2019 11:00 AM
​Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến tháng 9/2019, VASSCM đã được triển khai tại 30 cục hải quan, trên 76 chi cục hải quan với 243 DN kinh doanh cảng, kho, bãi tham gia.
Thu Hiền11/09/2019 5:00 PM
​Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021.
Thu Trang10/09/2019 4:00 PM
Tổng cục Hải quan bổ sung thêm Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ ngày 10/9/2019.

Xuân Hương - Trịnh Hải8/09/2019 10:00 AM
Cục Hải quan Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo môi trường xuất nhập khẩu (XNK) thông thoáng, thuận lợi thu hút doanh nghiệp (DN), phấn đấu 3 năm liền giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI tỉnh Quảng Ninh khối sở, ban, ngành…