Vũ Qúy Đức4/06/2019 11:00 AM
​Chi cục KQSTQ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 19/1/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, Hướng dẫn số 1015-HD/ĐU ngày 17/9/2018 của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh về hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ...

29/05/2019 4:00 PM
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, người lao động trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy – đó là chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hải quan  trong triển khai thực hiện Kết luận số 470-KL/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU, Chương trình hành động 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 18,19 của BCH Trung ương khóa XII.
23/05/2019 10:00 AM
Ngày 15/5/2019, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Châu Giang20/05/2019 5:00 PM
Ngày 20/5/2019, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bích Diệp20/05/2019 3:00 PM
Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về các hoạt đông liên quan đến tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh luôn được Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh".
20/05/2019 10:00 AM
Ngày 17/5/2019, hơn 100 cán bộ, đảng viên Cục Hải quan tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 04/5/2019 về kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nguyễn Thị Hồng17/05/2019 4:00 PM
Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/5/2019, được sự ủy quyền của Thường trực Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, Đảng bộ Chi cục Hải quan cảng Cái Lân long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tạ Quang Tư, đảng viên thuộc Chi bộ Đội Kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan, Đảng bộ Chi cục Hải quan cảng Cái Lân.

17/05/2019 11:00 AM
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 gắn với Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
16/05/2019 5:00 PM
Ngày 15/5/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBTW MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Nghiên – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc hai đơn vị.
Bích Diệp12/05/2019 3:00 PM
Năm 2019 đánh dấu sự kiện vô cùng quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).