25/04/2019 11:00 AM
Ngày 22/4/2019, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư cấp ủy. Chỉ thị nêu rõ: Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, nêu gương cho cấp dưới.
24/04/2019 4:00 PM
Ngày 19/4/2019, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 1350-KH/ĐU triển khai Kế hoạch số 273-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư "Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".
Nguyễn Thị Hòa20/04/2019 8:00 AM
Quý I năm 2019, Đảng ủy Chi cục HQCK Móng Cái đã chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" của Đảng bộ tỉnh và"Tăng tốc- Đột phá- Chất lượng- Hiệu quả" của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh.

Châu Giang18/04/2019 9:00 AM
​Ngày 10/4/2019, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 1328/KH/ĐU triển khai thực hiện kế hoạch số 270-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng dầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Ngô Thị Hải Hường2/04/2019 10:00 AM
Ngày 29/3/2019, Chi bộ Đội Tổng hợp (Đảng bộ cơ sở Chi cục Hải quan cảng Cái Lân) tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2019 với chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên".
Đào Bá Dương22/03/2019 9:00 AM
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".
Xuân Hương19/03/2019 10:00 AM
Ngày 08/3/2019, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh ban hành Kế hoạch triển khai Năm Dân vận chính quyền 2019.
Châu Giang13/03/2019 10:00 AM
Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng… là những giải pháp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng.
Nguyễn Thị Hòa2/02/2019 10:00 AM
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng trong năm 2019 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Đảng ủy Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Xuân Hương16/01/2019 4:00 PM
Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò là một trong những Đảng bộ quan trọng của tỉnh Quảng Ninh, năm 2019, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh tập trung nguồn lực quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển bền vững và hoàn thành các mục tiêu chiến lược của tỉnh, của ngành Hải quan.