Vũ Thị Hậu23/08/2019 2:00 PM
​Ngày 19/08/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, Chi bộ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy đã tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Quang Hưng. Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Thái Hà19/08/2019 10:00 AM
Ngày 18/8/2019, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp, tổ chức Lễ khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính (C252) khóa học 2019-2020, hệ không tập trung tại Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tống Thị Thái Hà19/08/2019 10:00 AM
Ngày 16/8/2019, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị theo Quyết định 1151-QĐ/TW đã làm việc với Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”.
6/08/2019 4:00 PM
Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ (số 1500-NQ/ĐU) về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đến năm 2025. Nghị quyết hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quan Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập, phát triển.
5/08/2019 4:00 PM
Ngày 31/7/2019, Đảng ủy Cục Hải quan có văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở; các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; các tổ chức đoàn thể; các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng (nếu có).
Bùi Hằng1/08/2019 4:00 PM
Đảng bộ Chi cục HQCK Móng Cái đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch, đầu tư.
Châu Giang29/07/2019 5:00 PM
​Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai hiệu quả tại Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng tại Đảng bộ.
Thái Hà12/07/2019 11:00 AM
Ngày 10/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Châu Giang27/06/2019 4:00 PM
Chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc; lựa chọn, xác định nội dung đột phá phù hợp thực tế tình hình Đảng bộ; định hướng nội dung đúng và trúng cho các chi, đảng bộ trực thuộc… trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã lan tỏa sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, biến nhận thức thành hành động thiết thực, tích cực góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Xuân Hương15/06/2019 11:00 AM
Ngày 13/6/2019, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.