Xuân Hương13/11/2018 10:00 AM
Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng, mô hình tổ chức bộ máy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh bước đầu được tinh gọn, giảm các đầu mối; đổi mới tổ chức bộ máy được gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn trong mỗi cán bộ, công chức.
Minh Nguyệt18/10/2018 7:00 AM
Ngày 18/10/2018, Công Đoàn CSTV Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả tổ chức sinh hoạt Chuyên đề "Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở tại Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả".
Thái Hà15/10/2018 7:00 AM
Ngày 12/10/2018, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức thành công Vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi của Đảng bộ năm 2018, với 1 giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Thanh Thủy10/10/2018 5:00 PM
Ngày 09/10/2018, Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan số 2 (Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh) tổ chức sinh hoạt chuyên đề về  nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng.
Thái Hà5/10/2018 4:00 PM
Ngày 04/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 10 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 9 tháng, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.
Xuân Hương4/10/2018 2:00 PM
Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng.

Vũ Quý Đức2/10/2018 5:00 PM
Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác đảng, được quy định rõ trong trong Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có sinh hoạt chuyên đề là hình thức sinh hoạt đi sâu vào thảo luận, giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Xuân Hương20/09/2018 5:00 PM
Ngày 20/9/2018, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp về công tác quản lý, điều hành thu ngân sách năm 2018.
Thái Hà27/08/2018 10:00 AM
Ngày 24/8/2018, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về tình hình công tác 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.
Châu Giang31/07/2018 10:00 AM
Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh ban hành Nghị quyết về tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.