Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
Tra cứu nợ thuế
Phòng truyền thống điện tử
0Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Bài viết: Quỳnh Trang - 14/08/2017 10:00 AM
Thực hiện Kế hoạch số 354-KH/ĐU ngày 29/3/2017 của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020, trong tháng 07 đến đầu tháng 08/2017, 05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chi cục HQCK Móng Cái đồng loạt tổ chức đại hội thành công.
Bài viết: Châu Giang  - 31/07/2017 9:40 AM
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Cục Hải quan Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X.

Bài viết: Châu Giang - 3/08/2017 3:55 PM
Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và sự chủ động, phát huy trí tuệ tập thể của toàn Đảng bộ, cơ quan, trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã lãnh đạo đơn vị đạt và vượt trên 50% các nhóm chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, 3 điểm nhấn quan trọng là: Nâng cấp Đảng bộ; Phương thức, năng lực lãnh đạo điều hành hiệu quả hơn và Công tác xây dựng Đảng kịp thời, đồng bộ, toàn diện hơn.
Bài viết: Xuân Hương - 29/05/2017 3:37 PM
Việc thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Hải quan là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa tham nhũng trong ngành Hải quan.
Bài viết: Xuân Hương - 29/05/2017 3:32 PM
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt được những kết quả tích cực.
Bài viết: Thái Hà - 10/05/2017 1:48 PM
Hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09/5/2017, Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi sinh hoạt chính trị Học Bác lòng ta trong sáng hơn.
Bài viết: Xuân Hương - 18/04/2017 2:54 PM
Ngành Hải quan đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0333 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com