Châu Giang15/08/2018 11:00 AM
Thông tư 15/2018/TT-BCT về phân luồng trong Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi có hiệu lực từ ngày 15/8/2018.
Tuấn Dũng14/08/2018 12:00 PM
Từ ngày 10/8/2018, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai hệ thống Tổng đài hỗ trợ vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan thông qua đầu số 1900 96 96 47. Tổng cục Hải quan mong muốn mang tới chất lượng dịch vụ hỗ trợ ngày càng nâng cao, chuyên nghiệp và kịp thời, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.
12/08/2018 11:00 AM
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trụ sở Cục Hải quan tỉnh.
10/08/2018 11:00 AM
Đội KSHQ số 1, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thu Trang8/08/2018 5:00 PM
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được thực hiện sang tải tại một số địa điểm quy định.

Nguồn: Báo Hải quan8/08/2018 4:00 PM
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan đối với C/O mẫu KV/VK.

Tuấn Dũng8/08/2018 9:00 AM
Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa. Việc gia hạn thời gian quá cảnh thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Ngoại thương năm 2018.

Tuấn Dũng23/07/2018 5:00 PM
Kể từ ngày 31/7/2018, 7 thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Châu Giang22/07/2018 5:00 PM
Từ ngày 01/8/2018, Nghị định 87/2018/NĐ-CP  của Chính phủ về kinh doanh khí chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định có những quy định về điều kiện đối với thương nhân xuất, nhập khẩu khí.
Ngô Thị Cẩm Linh3/07/2018 9:00 AM
Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó có những nội dung mới liên quan đến Chứng từ chứng nhận xuất xứ và các chứng từ phải nộp có liên quan đến việc kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ hàng hoá nhập khẩu.