27/11/2019 5:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
14/11/2019 9:00 AM
Chi cục HQCK Hoành Mô thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
12/11/2019 4:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
29/10/2019 4:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Châu Giang10/10/2019 9:00 AM
​Ngày 09/10/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 976/QĐ-HQQN về việc Gia hạn thời hạn hiệu lực quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty CP XNK thủy sản 2 Quảng Ninh.
30/09/2019 10:00 AM
Đội KSHQ số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
19/09/2019 3:00 PM
Chi cục HQCK Hoành Mô thông báo về việc đấu giá tài sản
Xuân Hương16/09/2019 5:00 PM
​Ngày 16/9/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 908/QĐ-HQQN về việc Gia hạn thời hạn hiệu lực quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty TNHH Bao bì Ánh Dương Việt Nam.
Châu Giang26/08/2019 10:00 AM
​Ngày 21/8/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 799/QĐ-HQQN Gia hạn thời hạn hiệu lực quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân.
21/08/2019 5:00 PM
Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng công chức không qua thi tuyển