Châu Giang9/04/2019 11:00 AM
Ngày 08/4/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 973/QĐ-TCHQ về việc công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH XNK Thành Đạt.
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh5/04/2019 11:00 AM
Danh sách các đơn vị Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản chuyên thu
1/04/2019 11:00 AM
Đội KSHQ số 1 thông báo về việc lựa chọn nhà thầu
Châu Giang27/03/2019 4:00 PM
Trường Hải quan Việt Nam tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, cụ thể: 01 lớp tại miền Bắc (dự kiến khai giảng ngày 19/4/2019), 01 lớp tại miền Nam (dự kiến khai giảng ngày 26/4/2019).
25/03/2019 10:00 AM
Đội KSHQ số 1 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Xuân Hương22/03/2019 5:00 PM
Ngày 21/3/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 571/QĐ-TCHQ về việc công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty CP TMDV Quốc tế Bắc Luân.
Xuân Hương13/03/2019 10:00 AM
Theo kế hoạch, ngày 15/3/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức "Hội nghị xúc tiến hoạt động XNK hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái".
Xuân Hương28/02/2019 10:00 AM
Ngày 26/02/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 154/QĐ-HQQN công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Khải Hoàn Quảng Ninh (MST: 5701478509).
Xuân Hương28/02/2019 10:00 AM
Ngày 26/02/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 153/QĐ-HQQN về việc Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Tam Dương Việt Nam.
Châu Giang28/02/2019 10:00 AM
Ngày 26/02/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 152/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Vật liệu nhãn mác Tử Dương (Việt Nam).