10/01/2020 4:00 PM
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
30/12/2019 4:00 PM
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
24/12/2019 4:00 PM
Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh
22/12/2019 4:00 PM
Thông báo nhu cầu xét tuyển Hợp đồng lao động 6 tháng làm công việc nấu ăn
11/12/2019 12:00 PM
Đội KSHQ số 2 thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc
27/11/2019 5:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
14/11/2019 9:00 AM
Chi cục HQCK Hoành Mô thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
12/11/2019 4:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
29/10/2019 4:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Châu Giang10/10/2019 9:00 AM
​Ngày 09/10/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 976/QĐ-HQQN về việc Gia hạn thời hạn hiệu lực quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty CP XNK thủy sản 2 Quảng Ninh.