12/06/2019 9:00 PM
Theo kế hoạch, ngày 18/6/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp với nhiệm vụ phát triển hoạt động XNK  hàng hóa qua cảng biển tỉnh Quảng Ninh.
6/06/2019 3:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
5/06/2019 3:00 PM
Chi cục HQ Bắc Phong Sinh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
5/06/2019 3:00 PM
Chi cục HQCK Hoành Mô thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
31/05/2019 5:00 PM
Ngày 30/5/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1564/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Móng Cái và Quyết định số 1565/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH XNK Quốc tế Móng Cái.
Châu Giang28/05/2019 5:00 PM
Ngày 24/5/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ về việc mở rộng kho ngoại quan của Công ty CP XNK Quốc tế Miền Băc (vị trí tại Tổ 1, Khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).
Thanh Hà12/05/2019 3:00 PM
Tổng cục Hải quan đang tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định chi tiết TTHQ, kiểm tra, giám sát hải quan; TXNK, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK).
Châu Giang7/05/2019 4:00 PM
Ngày 6/5/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1365/QĐ-TCHQ về việc tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty CPTMDV và XNK Hải Phòng tại Quảng Ninh làm chủ sở hữu.
7/05/2019 4:00 PM
Ngày 06/5/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 359/QĐ-HQQN về Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
27/04/2019 10:00 AM
Chi cục HQCK Hoành Mô thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản