17/03/2020 6:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
24/02/2020 5:00 PM
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
11/02/2020 12:00 PM
Hưởng ứng ngày Đất Ngập nước thế giới năm 2020
10/01/2020 4:00 PM
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
30/12/2019 4:00 PM
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
24/12/2019 4:00 PM
Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh
22/12/2019 4:00 PM
Thông báo nhu cầu xét tuyển Hợp đồng lao động 6 tháng làm công việc nấu ăn
11/12/2019 12:00 PM
Đội KSHQ số 2 thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc
27/11/2019 5:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản