Ngô Thị Cẩm Linh7/01/2020 6:00 PM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 158/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2020 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 80/2019/TT-BTC liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tham gia hoạt động thương mại biên giới.
Ngô Thị Cẩm Linh18/12/2019 9:00 AM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 7709/TCHQ-TXNK ngày 12/12/2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép cuộn, thép dây.
Ngô Thị Cẩm Linh29/11/2019 5:00 PM
 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.
Ngô Thị Cẩm Linh31/10/2019 5:00 PM
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT ngày 24/10/2019 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nguyễn Trung15/10/2019 3:00 PM
Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2019/TT-BTC để sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Ngô Thị Cẩm Linh10/10/2019 3:00 PM
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT ngày 28/9/2019 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Châu Giang10/10/2019 9:00 AM
​Ngày 09/10/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 976/QĐ-HQQN về việc Gia hạn thời hạn hiệu lực quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty CP XNK thủy sản 2 Quảng Ninh.
Ngô Thị Cẩm Linh3/10/2019 11:00 AM
Liên quan đến các quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2019. 
Ngô Thị Cẩm Linh1/10/2019 3:00 PM
Ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.
Ngô Thị Cẩm Linh17/09/2019 12:00 PM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.