Thu Trang27/04/2019 10:00 AM
Từ ngày 08/5/2019, Thông tư 06/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành. Thông tư quy định ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển: Quảng Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngô Thị Cẩm Linh26/04/2019 11:00 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Ngô Thị Cẩm Linh24/04/2019 12:00 PM
Ngày 12/4/2019, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có công văn số 1166/GSQL-GQ1 hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than.
Ngô Thị Cẩm Linh24/04/2019 10:00 AM
Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 1165/GSQL-GQ1 ngày 12/4/2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.
Thu Trang24/04/2019 9:00 AM
Ngày 19/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.

Ngô Thị Cẩm Linh23/04/2019 5:00 PM
Ngày 12/4/2019, Tổng cục Hải quan có công văn số 2174/TCHQ-GSQL hướng dẫn về C/O điện tử.
Thu Trang23/04/2019 10:00 AM
Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
Thu Trang19/04/2019 9:00 AM
Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện quản lý trị giá hải quan; theo đó, không tiến hành tham vấn trị giá hải quan khi thuế NK 0%.
Châu Giang10/04/2019 8:00 AM
Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị mở rộng kho chứa hàng nằm trong kho ngoại quan và tạm dừng hoạt động kho ngoại quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu.
Trần Đình Toản27/03/2019 9:00 AM
Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2019.