Nguyễn Đình Phúc2/09/2019 3:00 PM
Từ ngày 01/9/2019, Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức có hiệu lực thi hành.

Ngô Thị Cẩm Linh26/08/2019 4:00 PM
Liên quan đến vướng mắc về việc áp dụng C/O mẫu E mới (ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 12/2019/TT-BCT), Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5421/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2019 hướng dẫn thống nhất thực hiện.
Ngô Thị Cẩm Linh18/08/2019 11:00 AM
Liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với dầu máy biến thế, vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 8998/BTC-CST ngày 07/8/2019 hướng dẫn thống nhất thực hiện.
Ngô Thị Cẩm Linh16/08/2019 10:00 AM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5178/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg quy định về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019.
Ngô Thị Cẩm Linh12/08/2019 4:00 PM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5095/TCHQ-GSQL ngày 09/8/2019 hướng dẫn việc khai báo trên tờ khai hải quan đối với các trường hợp hàng hóa vừa thuộc loại hình nhập khẩu tại chỗ, vừa thuộc đối tượng là hàng hóa nhập khẩu khác.
Ngô Thị Cẩm Linh7/08/2019 4:00 PM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 4993/TCHQ-GSQL ngày 05/8/2019 hướng dẫn việc khai báo và tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP.
Ngô Thị Cẩm Linh31/07/2019 5:00 PM
Liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, vừa qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 2115/BKHCN-ĐTG ngày 16/7/2019 trao đổi với Tổng cục Hải quan để thống nhất xử lý các vướng mắc.
Xuân Hương26/07/2019 5:00 PM
Ngày 25/7/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 742/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Dệt may WEI TAI Hạ Long (MST: 5701995747).
Xuân Hương26/07/2019 5:00 PM
Ngày 25/7/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 743/QĐ-HQQN về việc gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình của Công ty TNHH mặt trời Hạ Long (MST: 5701723020).
Châu Giang20/07/2019 3:00 PM
Ngày 19/7/2019, Tổng cục Hải quan ban hành 03 Quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với các doanh nghiệp là: Tổng công ty Lương thực Miền Nam – Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Việt Nam), Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam.