Ngô Thị Cẩm Linh31/07/2020 5:00 PM
Liên quan đến việc kiểm tra, đối chiếu chữ ký C/O mẫu E, Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5022/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2020 hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.
Ngô Thị Cẩm Linh28/07/2020 5:00 PM
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1933/QĐ-BCT ngày 22/7/2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt, mã HS 2922.42.20, được nhập khẩu vào Việt Nam, có xuất xứ Trung Quốc và Indonesia.
Trương Hoàng Lâm16/07/2020 1:00 PM
Ngày 02/6/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó mức giảm trừ đối với cá nhân người nộp thuế được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) lên 11 triệu/tháng (132 triệu/năm); mức giảm trừ đối với mỗi phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
Ngô Thị Cẩm Linh8/07/2020 5:00 PM
Liên quan đến việc lập và cập nhật biên bản bàn giao điện tử đối với tờ khai vận chuyển độc lập trên hệ thống E-customs, Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 4561/TCHQ-GSQL ngày 07/7/2020 hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.
Hương Giang29/06/2020 4:00 PM
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.
Nguyễn Thị Hồng23/06/2020 5:00 PM
Ngày 25/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 57), có hiệu lực từ ngày 10/7/2020.
Nguyễn Đình Phúc19/06/2020 4:00 PM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2020 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
Ngô Thị Cẩm Linh12/06/2020 2:00 PM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 3776/TCHQ-GSQL ngày 09/6/2020 hướng dẫn thực hiện thống nhất việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu.
Ngô Thị Cẩm Linh29/05/2020 9:00 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19).
Ngô Thị Cẩm Linh21/05/2020 9:00 AM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 3229/TCHQ-GSQL ngày 19/5/2020 hướng dẫn về C/O mẫu D điện tử trong trường hợp một lô hàng có cả C/O mẫu D điện tử và C/O mẫu D bản giấy.