Ngô Thị Cẩm Linh29/05/2020 9:00 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19).
Ngô Thị Cẩm Linh21/05/2020 9:00 AM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 3229/TCHQ-GSQL ngày 19/5/2020 hướng dẫn về C/O mẫu D điện tử trong trường hợp một lô hàng có cả C/O mẫu D điện tử và C/O mẫu D bản giấy.
Ngô Thị Cẩm Linh13/05/2020 10:00 AM
Liên quan đến vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về cách thức ghi chép trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa đối với tờ khai có nhiều mục hàng phải kiểm tra thực tế, Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 3062/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.
Ngô Thị Cẩm Linh23/04/2020 10:00 AM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 2571/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2020 hướng dẫn việc đăng ký tờ khai xuất khẩu mặt hàng gạo nếp các loại.
Ngô Thị Cẩm Linh20/03/2020 6:00 PM
Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan vừa có các công văn số 1163/GSQL-GQ1 ngày 16/3/2020, 1208/GSQL-GQ1 ngày 17/3/2020 giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ về xuất khẩu khẩu trang y tế.
Ngô Thị Cẩm Linh18/03/2020 4:00 PM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 1696/TCHQ-GSQL ngày 18/3/2020 hướng dẫn thủ tục hành lý của khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp sáng ngày 16/3/2020.
Đỗ Tiến Dũng (HQ Móng Cái)16/03/2020 6:00 PM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh lưu ý việc thực hiện kê khai, ghi thu, ghi chi NSNN đúng số hiệu, tên Chương, Mục, Tiểu mục khi phát sinh các khoản dưới đây:
Ngô Thị Cẩm Linh13/03/2020 11:00 PM
Liên quan đến việc triển khai Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2020, vừa qua Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn số 405/BVTV-KH ngày 04/3/2020 gửi Tổng cục Hải quan thống nhất việc thực hiện.
Ngô Thị Cẩm Linh19/02/2020 8:00 AM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2020 hướng dẫn việc thực hiện miễn thuế các mặt hàng nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Ngô Thị Cẩm Linh31/01/2020 5:00 PM
Liên quan đến vướng mắc về chứng từ chứng minh đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải là thành viên của Hiệp định CPTPP trong quá trình thực hiện Thông tư số 62/2019/TT-BTC, vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 556/TCHQ-GSQL ngày 22/01/2020 hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.