Sơ bộ tình hình hình XNK hàng hóa của VN trong nửa cuối tháng 7/2018 (từ ngày 16-31/7/2018)Sơ bộ tình hình hình XNK hàng hóa của VN trong nửa cuối tháng 7/2018 (từ ngày 16-31/7/2018)Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2018 (từ ngày 16/7 đến 31/7/2018) đạt 23,53 tỷ USD, tăng 34% (tương ứng tăng 5,97 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2018.
Giao lưu kinh nghiệm trong công tác KTSTQ với đồng nghiệp quốc tế.Giao lưu kinh nghiệm trong công tác KTSTQ với đồng nghiệp quốc tế.Ngày 24/5/2018 vừa qua, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Nin) đón 02 công chức Hải quan Lào đến làm việc, trong khung Chương trình thực tập tại Việt Nam của đoàn Hải quan Lào về nội dung công tác Kiểm tra sau thông quan.