Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Kỷ Hợi 2019Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Kỷ Hợi 2019Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đợt cao điểm được phát động nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.