Từ 15/10, Hồ sơ kiểm tra thuộc lĩnh vực đăng kiểm được đơn giản hóaTừ 15/10, Hồ sơ kiểm tra thuộc lĩnh vực đăng kiểm được đơn giản hóaĐể tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu các phương tiện xe cơ giới, xe gắn máy trong thời gian tới, Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực từ 15/10/2018 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, trong đó có một số nội dung nổi bật về đơn giản hóa trong Hồ sơ kiểm tra.