Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
0Luật Hải Quan
Bài viết: Tuấn Dũng - Cộng tác viên. - 6/08/2015 9:00 AM
Thông tin hải quan được thu thập, lưu trữ, quản lý, sử dụng để phục vụ thực hiện thủ tục hải quan; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; kiểm tra sau thông quan; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hoạt động nghiệp vụ khác của cơ quan hải quan.
Bài viết: Châu Giang - Cộng tác viên. - 17/07/2015 3:00 PM
Điều 6 Luật Hải quan 2014 quy định cụ thể về hoạt động hợp tác quốc tế về hải quan.
Bài viết: Châu Giang - Cộng tác viên. - 22/06/2015 3:00 PM
Điều 35 Luật Hải quan có nhiều quy định mới về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Bài viết: Châu Giang - Cộng tác viên. - 29/05/2015 4:00 PM
Điều 34, 35 của Luật Hải quan quy định chi tiết các trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp vắng người khai hải quan.
Bài viết: Châu Giang - Cộng tác viên. - 14/05/2015 10:00 AM
Điều 55 Luật Hải quan 2014 quy định cụ thể về việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý của người xuất cảnh, nhập cảnh.
Bài viết: Tuấn Dũng - Cộng tác viên. - 5/05/2015 11:00 AM
Điều 91 Luật Hải quan quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bài viết: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 27/04/2015 11:00 AM
Điều 84, 85, 86 Luật Hải quan quy định chi tiết về trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc tổ chức thu thuế và các khoản thu khác.
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com