Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
Hơn 900 doanh nghiệp tham gia hệ thống VNACC/VCIS

Hải quan Quảng Ninh cho biết, trong khoảng thời gian từ 01/01-15/10/2015, có 915 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS, tổng số 44.862 tờ khai, trị giá kim ngạch XNK 7.441 triệu USD.

Để hệ thống VNACCS/VCIS hoạt động thông suốt, Trung tâm DL&CNTT – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn cố gắng đảm bảo đường truyền và hệ thống máy chủ ổn định, nâng cấp hệ thống bảo mật, an ninh an toàn phục vụ VNACCS/VCIS và các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ hải quan trong toàn Cục. Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý có hiệu quả những lỗi phát sinh trong quá trình vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS; Hệ thống các phần mềm vệ tinh.

Năm 2015, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã xây dựng và triển khai ứng dụng những phần mềm mới hiệu quả như phần mềm quản lý hàng hàng hoá ra vào Kho ngoại quan tại Chi cục HQCK Móng Cái và Chi cục HQ Cảng Cái Lân; phần mềm quản lý hàng hóa cư dân biên giới tại Chi cục HQ Móng Cái; phần mềm thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại và phương tiện xuất nhập cảnh.

Hương Giang - HQQN

© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com