Thông tin đường dây nóng

Để thuận tiện cho các doanh nghiệp và nhân dân kịp thời phản ánh thông tin về hoạt động của cán bộ công chức ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan công bố số điện thoại đường dây nóng Tổng đài Tổng cục Hải quan:

19009299