Lời chào mừng của Cục trưởng

Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử (website) Hải quan Quảng Ninh!

 

Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế và công cuộc hiện đại hoá đất nước, Hải quan Quảng Ninh đang chung tay cùng thực hiện sứ mệnh chung của cả ngành nhằm góp phần thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.  

Chủ trương kết nối và chia sẻ thông tin; phục vụ, hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp, trong tiến trình hiện đại hoá Hải quan, Hải quan Quảng Ninh xây dựng trang thông tin điện tử tiện ích nhằm cung cấp kịp thời các thông tin chính thức liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; góp phần thu hút đầu tư và tăng cường sự tuân thủ pháp luật về hải quan của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tăng cường tính công khai, dân chủ, minh bạch của chính sách liên quan đến hoạt động hải quan nói chung và liên quan đến các mặt hoạt động của Hải quan Quảng Ninh nói riêng.

 

Các bạn hãy nhấp chuột, mở  website, đã sẵn sàng thông tin đa dạng phục vụ các bạn: Thông tin về thủ tục hải quan đối với hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, các chế độ quản lý hải quan, các qui định về thuế xuất nhập khẩu, .. ; Các thông tin về lịch sử, nhiệm vụ và nguyên tắc cơ cấu tổ chức, phương châm hoạt động, những hoạt động và sự kiện mới của ngành Hải quan và của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; các kết nối, hỗ trợ và chỉ dẫn cần thiết khác.

 

Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là cầu nối thường trực góp phần đưa chính sách pháp luật vào thực tiễn cuộc sống; là cầu nối thân thiện giữa cơ quan Hải quan, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta cùng chung tay sáng tạo, tạo lập những giá trị bền vững vì tương lai phồn thịnh của đất nước.

Trang tin website Hải quan Quảng Ninh sẽ hoạt động và phát triển ngày càng tốt với nội dung, hình thức phong phú, là người bạn tin cậy phục vụ bạn đọc. Mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc để website ngày càng hoàn thiện hơn!

 Nguyễn Văn Nghiên
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh